Marjorie ‘Madge’ Brittania Davies

Yn dawel ddydd Mercher, Ionawr 31, yng Nghartref Gofal Maes Llewellyn, Castell Newydd Emlyn. Madge, Ffordd y Stesion, San Cler, Mam annwyl Wendy a Godfrey, Mam gariadus Simon, Gayle a Kelly, mam-yng-nhyfraith barchus a Hen-famgu addfwyn.  Angladd gyhoeddus yn amlosgaf Parc Gwyn, Arberth, ddydd Mercher 14 Chwefror am 1o’r gloch.  Dim blodau. Rhoddion os dymunir tuag at “Maggie’s Centres” (sy’n cynnig cefnogaeth ymarferol, emosiynol a chymdeithasol i  bobl sy’n dioddef o gancyr) www.pefd.co.uk neu trwy law Peter Evans, Trefnwyr Angladdau, Rosewood , Plashett, Laugharne, Caerfyrddin, SA33 4TT.  Ffon: 01994 427 261