Margaret ‘Peggy’ Joan James

Yn dawel ar Awst 11. 2018 yn ei chartref Llethrach, Caerfyrddin bu farw Peggy, Priod y diweddar Tudor, mam annwyl Heber a Dafydd a mamgu hoffus.
Gwasanaeth preifat yng Nghapel Bethel, Meidrim Dydd Gwener Awst 17.
Blodau’r teulu yn unig, rhoddion os dymunir i “Stroke Association, Wales” trwy law Peter Evans Trefnwyr Angladdau, Rosewood, Plashett, Talacharn, Caerfyrddin. SA33 4TT. Ffon: 01994 427261.