David Howells

Yn dawel, ar nos Wener Gorffennaf 17eg yn Ysbyty Treforys, bu farw David o Penlan House, Llangynin. Priod annwyl iawn Hilda, brawd yng nghyfraith arbennig Granville a Mary, ac wncwl sbesial Nigel, Sian, Gareth a Carys. Angladd breifat (oherwydd cyfyngiadau Cofid 19) yng Nchapel Penuel, Caerfyrddin ar  Orffennaf 29ain am 2:00 y.p. gyda’r claddu i ddilyn ym mynwent Salem, Meidrim.

Blodau wrth y teulu agos yn unig. Rhoddion os dymunir i Uned Gofal Y Galon (“Coronary Care”), Ysbyty Treforys trwy law Peter Evans, Trefnwr Angladdau, Rosewood, Plashett, Talacharn, Caerfyrddin, SA33 4TT. 01994 427 261.