Skip to main content

Funeral Notices

Blodwen Nicholas

St Clears

(More recently Mynydd Y Garreg)

Yn dawel ar Ddydd Mercher 27ain o Ebrill yn dilyn cystudd byr, Blodwen, yn gynt o Cae Grug, Sancler ac yn ddiweddar Mynnydd y Garreg.

Gwraig ffyddlon y diweddar Dilwyn, Mam a Mam-yng-Nghyfraith annwyl a charedig Allyson a Delme, Mamgu a Hen Famgu balch Gareth a Cathryn; Jac a Dewi a chwaer a modryb thyner.

Mi welodd Blodwen y gorau o fewn bob un. Trysorwyd gan ei theulu a gadewir bwlch mawr ar ei hôl.

Angladd hollol breifat. Blodau'r teulu yn unig, os dymunir gellir gwneud cyfraniad yn lle hynny i Angor ar wefan www.pefd.co.uk neu trwy law Trefnwyr Angladdau Peter Evans, Rosewood, Plashett, Talacharn, Sir Gâr, SA33 4TT. Ffôn: 01994 427 261.

 

Peacefully on Wednesday 27th April, after a short illness, courageously borne. Blodwen, formerly of Cae Grug, Meidrim Road, St Clears and more recently Mynydd-Y-Garreg.

Devoted Wife of the late Dilwyn, much loved Mother and Mother-in-law of Allyson and Delme, proud Grandmother and Great-grandmother of Gareth and Cathryn; Jac and Dewi.

Private funeral service.

Family flowers only please, donations in lieu may be made for Angor via www.pefd.co.uk or c/o Peter Evans Funeral Directors, Rosewood, Plashett, Laugharne, Carmarthen, SA33 4TT. Tel: 01994 427 261.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.