Skip to main content

Funeral Notices

Catherine Griffiths

Yn dawel Dydd Iau Rhagfyr 3ydd yn Ysbyty Glangwili, Catherine, gynt o Heol Shon, Blaenwaun. Priod hoff y diweddar Eiros, Mam gariadus Hefin, Dyfrig, Wyn a Geraint,

Mam yn nghyfraith, Mamgu a Hen Mamgu annwylaf.

Angladd breifat yng Nghapel Moriah, Blaenwaun.

Ymholiadau pellach i Peter Evans Trefnwyr Angladdau, Plashett, Talacharn, Caerfyrddin. Fon: 01994 427 261.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.