Skip to main content

Funeral Notices

David Howells

Yn dawel, ar nos Wener Gorffennaf 17eg yn Ysbyty Treforys, bu farw David o Penlan House, Llangynin. Priod annwyl iawn Hilda, brawd yng nghyfraith arbennig Granville a Mary, ac wncwl sbesial Nigel, Sian, Gareth a Carys. Angladd breifat (oherwydd cyfyngiadau Cofid 19) yng Nchapel Penuel, Caerfyrddin ar  Orffennaf 29ain am 2:00 y.p. gyda’r claddu i ddilyn ym mynwent Salem, Meidrim.

Blodau wrth y teulu agos yn unig. Rhoddion os dymunir i Uned Gofal Y Galon (“Coronary Care”), Ysbyty Treforys trwy law Peter Evans, Trefnwr Angladdau, Rosewood, Plashett, Talacharn, Caerfyrddin, SA33 4TT. 01994 427 261.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.