Skip to main content

Funeral Notices

Elvira Jones

Yn dawel yng Nghartref Y Garreg Lwyd, San Cler Dydd Sul Gorffennaf 26, yn 95 mlwydd oed, bu farw Elvira, gynt o Huanfryn, Cwmbach. Gwraig annwyl y diweddar Gwyn, mam gariadus Geraint a Carol, mamgu hoffus Richard ac Elunor, a hen famgu Lili, Sion ac Owain.

Angladd breifat yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth. Blodau’r teulu yn unig, rhoddion os dymunir i Gartref Y Garreg Lwyd trwy law Peter Evans, Trefnwr Angladdau, Plashett, Lacharn, Caerfyrddin, SA33 4TT. 01994 427 261.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.