Skip to main content

Funeral Notices

Gerwyn Williams

Hendy-Gwyn

Yn dawel, ddydd Llun, Gorffenaf 25ain, yn ei gartref yn Heol Y Gogledd, Hendygwyn, hunodd Gerwyn, gŵr cariadus y ddiweddar Eileen, Tad a Dat annwyl Siân, Richard, Mari, Dafydd, Nia, Dylan, Alis, Annie, Gruffudd ac Osian. Gwelir ei golli’n fawr gan ei deulu oll.

Cynhelir yr angladd ddydd Sadwrn, Gorffenaf 30ain, Gwasanaeth cyhoeddus yn y Tabernacl, Hendygwyn am 11 o’r gloch.

Blodau’r teulu yn unig. Derbynnir cyfraniadau, pe dymunir, i J.D.R.F Type 1 Diabetes, www.pefd.co.uk neu trwy law Peter Evans, Trefnwyr Angladdau, Rosewood, Plashett, Lacharn, Caerfyrddin, SA33 4TT. Ffon: 01994 427 261.

 

Peacefully on Monday 25th July at his home in North Road, Whitland.

Beloved husband of the late Eileen (Clydebank), much loved Dad and Dat of Sian, Richard, Mari, Dafydd, Nia, Dylan, Alis, Annie, Gruffudd and Osian.

Public funeral service at Tabernacle Chapel, Whitland on Saturday 30th July at 11.00am.

Donations in lieu of flowers may be made, if so desired, for J.D.R.F. Type 1 Diabetes via the link below or c/o Peter Evans Funeral Directors, Rosewood, Plashett, Laugharne, Carmarthen, SA33 4TT. Tel: 01994 427 261.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.