Skip to main content

Funeral Notices

Mary Williams

Pwll Trap, St Clears

Yn dawel ddydd Mawrth, 10fed Mai, yn ei chartref gyda’i theulu, yn 97 oed. Mary, Llwyn Teg, Pwll Trap (gynt o Blaen-Nant, Trelech) Priod hoff y diweddar Emlyn, mam annwyl Ann, Glanmor, Eleri, Janet, Thelma, Eiryth a Gwyndaf, mam-yng-nghfraith barchus, Nana gariadus a chwaer fyddlon.

Angladd Gyhoeddus yng Nghapel Bethlem, Pwll Trap, dydd Mercher, 25ain Mai  am 12.30yp Ac yn dilyn gwasanaeth hollol breifat yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth.

Blodau teulu yn unig. Rhoddion os dymunir tuag at  RNIB neu Llyfrau Llafar Cymru, www.pefd.co.uk  neu trwy law Peter Evans, Trefnwyr Angladdau, Rosewood, Plashett, Talcharn, Caerfyrddin SA33 4TT  Ffon: 01994 427261

 

Peacefully on Tuesday 10th May at home with her family, aged 97 years, Mary of Llwyn Teg, Pwll Trap (formerly Blaen-Nant, Trelech). Beloved wife of the late Emlyn, much loved Mam of Ann, Glanmor, Eleri, Janet, Thelma, Eiryth and Gwyndaf and a dearly missed Mother-in-law, Nana and Sister.

Public funeral service at Bethlehem Chapel, Pwll Trap on Wednesday 25th May at 12.30pm, followed by a strictly private committal at Parc Gwyn Crematorium, Narberth.

Family flowers only, donations in lieu may be made for RNIB or Talking Books Wales via the link below or c/o Peter Evans Funeral Directors, Rosewood, Plashett, Laugharne, Carmarthen, SA33 4TT. Tel: 01994 427 261.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.