Skip to main content

Funeral Notices

Megan Morris

St Clears

Yn dawel yng nghwmni ei dwy ferch hunodd Megan, Gwynfryn, Sanclêr yn Ysbyty Glangwili ddydd Sul, Gorffennaf 24ain. Priod ffyddlon y diweddar Paul a Glyn; mam arbennig Wendy a Shirley; mam yng nghyfraith annwyl Robert a’r diweddar Ian. Mamgu gariadus Siân-Elin, Aled, Owain ac Anwen a mam mam dyner i’w holl gor-wyrion. Rhoddion os dymunir tuag at British Heart Foundation Cymru neu Noah’s Ark -
Elusen Ysbyty Plant trwy law Peter Evans, Trefnwr Angladdau, Rosewood, Plashett, Lacharn SA33 4TT neu www.pefd.co.uk
“Erys eich cariad a’ch dylanwad yn ein calonnau am byth.’

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.