Skip to main content

Funeral Notices

Merle Jenkins

St Clears

Yn dawel Dydd Mercher Rhagfyr 14eg. yng Nghartref Dol y Felin, San Cler yn 84 mlwydd oed, Merle, Maes y Bryn, San Cler.

Priod hoff y diweddar Bertie, Mam annwyl Kevin a Sandra, Mam yng nghyfraith barchus Janette a Jonathan,  mamgu gariadus Carys, Steffan ac Alys, hen famgu annwylaf Leia, Iori a Deina.

Angladd Gyhoeddus yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth Dydd Gwener Rhagfyr 23ain am 1.45 yp. Blodau’r teulu yn unig os gwelwch fod yn dda, rhoddion os dyminir i’r “Royal British Legion St. Clears Branch” trwy law www.pedf.co.uk neu Peter Evans Trefnwyr Angladdau, Rosewood, Plashett, Lacharn, Caerfyrddin. SA33 4TT . Ffon 01994 427261


Peacefully on Wednesday 14th December at Dol-Y-Felin Care Home, aged 84 years, Merle of Maes Y Bryn, St Clears.

Beloved wife of the late Bertie, much loved mum of Kevin and Sandra, dear mother-in-law of Janette and Jonathan, cherished mamgu of Carys, Steffan and Alys and a devoted great grandmother of Leia, Iori and deina.

Public funeral service at Parc Gwyn Crematorium, Narberth on Friday 23rd December at 1:45pm.

Family flowers only please, donations in lieu may be made for The Royal British Legion, St Clears Branch via the link below or c/o Peter Evans Funeral Directors, Rosewood, Plashett, Laugharne, Carmarthen, SA33 4TT. Tel: 01994 427 261.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.