Skip to main content

Funeral Notices

Trefor Griffiths

Llanfallteg

Yn dawel Dydd Mercher, Mehefin 8ed. yn Ysbyty Glangwili yn 89 mlwydd oed, Trefor o Lanbariets, Llanfallteg. Brawd, brawd-yng-nghyfraith ac ewythr annwyl.

Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghapel Rhydyceisiaid, Llangynin, Dydd Iau, Mehefin 23ain am 11.00 y bore. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion os dymunir i Ymchwil Cancr Cymru (Cancer Research, Wales) trwy law Peter Evans Trefnwyr Angladdau,.Rosewood, Plashett, Lacharn, Caerfyrddin. SA33 4TT. Ffon: 01994 427261.

 

Peacefully on Wednesday 8th June at Glangwili Hospital, aged 89 years, Trefor of Llanbariets, Llanfallteg. A dear brother, brother-in-law and uncle.

Public funeral service at Rhydyceisiad Chapel, Llangynin on Thursday 23rd June at 11.00am.

Family flowers only, donations in lieu may be made for Cancer Research Wales c/o Peter Evans Funeral Directors, Rosewood, Plashett, Laugharne, Carmarthen, SA33 4TT. Tel: 01994 427 261.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.