Skip to main content

Funeral Notices

William Benjamin ‘Ben’ Evans

Yn dawel ddydd Sadwrn, Medi 26ain, yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, Ben, Lon Hafren, San Cler. Priod hoff Ray tad a thad-yng-nghyfraith annwyl Meirion a Dawn, Eleri a Gary a Hefin, dadcu a hen-ddadcu cariadus. Oherwydd cyfyngiadau presennol fydd gwasanaeth angladd preifat, dydd Mercher 7fed Hydref yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth. Blodau teulu yn unig. Rhoddion os dymunir tuag at Ward Towy, Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin. Trwy law Peter Evans, Trefnwyr Angladdau, Rosewood, Plashett, Talacharn, Caerfyrddin.SA33 4TT. Ffon: 01994 427261

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.