Skip to main content

Funeral Notices

William Henry Rees (Wil)

Talacharn

Yn dawel ar ddydd Sadwrn 26ain o Fawrth yng Nghartre Gofal Maes Llewellyn, hunodd Wil, yn 95 oed, Stryd Gosport, Lacharn. Priod hoff y diweddar Rosemary, tad, tad-cu, brawd ac wncwl hoffus, a ffrind i lawer.

Gwasanaeth yn Eglwys Sant Martin, Lacharn ar ddydd Mercher Ebrill 13eg am 12.00 o'r gloch ac yna i ddilyn yn Ymlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 1.45 o’r gloch.

Blodau’r teulu yn unig, ond os dymunir, derbynnir rhoddion tuag at Gartre Gofal Maes Llywellyn, www.pefd.co.uk neu trwy law Peter Evans, Trefnwyr Angladdau, Rosewood, Plashett, Laugharne, Caerfyrddin, SA33 4TT. Ffon: 01994 427 261.

 

Peacefully on Saturday 26th March at Maes Llewellyn Care Home, aged 95 years, Wil of Gosport Street, Laugharne. Beloved husband of the late Rosemary, caring father, grandfather, brother, and uncle and a friend to many.

Funeral service at St Martin’s Church, Laugharne on Wednesday 13th April at 12.00pm followed by committal at Parc Gwyn Crematorium, Narberth at 1.45pm.

Family flowers only, donations gratefully received in memory of Wil to Maes Llewellyn Care Home via the link below or c/o Peter Evans Funeral Directors, Rosewood, Plashett, Laugharne, Carmarthen, SA33 4TT.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.